Öko-Institut, Institute for European Environmental Policy

Dosiahnutie 30% domáceho cieľa redukcií emisií skleníkových plynov

Environmentálne organizácie si nechali vypracovať analýzu záväzku 30-percentého cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov v Európskej únii z pohľadu nákladov a prínosov pre jednotlivé členské štáty a možností ich vzájomného zdieľania.