Oľga Gyarfášová

Budúcnosť EÚ 15-11-2019

Slovensko a voľby do Európskeho parlamentu 2019: Zaostrené na mladých

Štúdia OĽGY GYÁRFÁŠOVEJ podrobne rozoberá slovenské výsledky volieb z viacerých hľadísk a obsahuje odporúčania pre udržanie trendu zvýšenej účasti na eurovoľbách a záujmu o EÚ. 
Budúcnosť EÚ 17-04-2019

Monitor miery kohézie v EÚ: Slovensko je v jadre technicky, v mysliach ľudí už menej

Oľga Gyárfášová interpretuje výsledky hodnotenia súdržnosti 28 členských štátov EÚ na základe dát nástroja EU Cohesion Monitor. 
01-04-2014

Euroskepticizmus má veľa podôb

Vzťah európskej verejnosti k EÚ sa otáča – nadšenie slabne, kritika je častejšia.
06-02-2014

Koniec nudy v eurovoľbách?

Aké podoby má euro-zvolebnievanie na Slovensku?
12-03-2013

Európska agenda – prebúdzajúci sa spiaci obor?

O rok a niekoľko mesiacov nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu (EP). Zdá sa, ako by od tých predchádzajúcich v júni 2009 uplynulo z hľadiska dynamiky európskej integrácie niekoľko svetelných rokov. Vzhľadom na rastúcu relevantnosť európskych tém pre domácu politiku sa dá očakávať, že eurovoľby 2014 môžu znamenať kritický obrat v mobilizácii voličov v 28 členských krajinách.
Budúcnosť EÚ 15-02-2013

Stredná a východná Európa na prahu tretej dekády demokracie

V postkomunistickej Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku - sa demokracia nepochybne stala “the only game in town”. Do akej miery však tieto krajiny ovládajú jej pravidlá a kto je najlepším hráčom?
Vonkajšie vzťahy 02-12-2004

Transatlantické spoločenstvo 2004 – stav, trendy, súvislosti

Napriek sporom a transatlantickým trhlinám si mnohí Európania želajú spoluprácu so Spojenými štátmi, zároveň však chcú hrať nezávislejšiu a sebestačnejšiu úlohu vo svetovom dianí. Američania by si zas vedeli predstaviť užšie partnerstvo so silnou Európskou úniou, dokonca aj vtedy, ak s nimi vo všetkom nesúhlasí.
16-01-2004

Aké Slovensko do akej únie?

V komentári si autorka všíma rozdiely vo vnímaní obrazu EÚ a Slovenska verejnou mienkou a pýta sa na ich možné príčiny.