Pavel Kříž

Budúcnosť EÚ 01-03-2004

Írske predsedníctvo – úlohy, výzvy a priority

Analýza sa zaoberá problematikou vzťahu Írska k EÚ a situáciou v EÚ v období prvého polroka 2004, keď funkciu predsedajúcej krajiny prevzalo Írsko. Zároveň autor analyzuje priority írskeho predsedníctva v EÚ.