Peter Baco

Poľnohospodárstvo 02-03-2009

Vyvážený rozvoj krajiny – pôdohospodárstvo

Europoslanec Peter Baco vystúpil na Programovej konferencii ĽS-HZDS s poznámkami k vládnej Dlhodobej vízii rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030, dlhodobej orientácii pôdohospodárskej politiky ĽS-HZDS a k zámerom strany v rokoch 2010 – 2014.
Poľnohospodárstvo 17-12-2008

Finančná kríza a SPP

Slovenský europoslanec Peter Baco analyzuje vo svojom príspevku vplyv globálnej finančnej krízy na spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a na poľnohospodárstvo v Čechách i na Slovensku.
Regionálny rozvoj 07-11-2008

Päť agrárnych omylov EÚ

S podnadpisom "päť výziev pre reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ", predniesol slovenský europoslanec Peter Baco príspevok na medziparlamentnom stretnutí poslancov EP a poslancov národných parlamentov. Témou bola budúcnosť Európskeho poľnohospodárstva a jeho úloha vo svete.
Poľnohospodárstvo 30-05-2008

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 4 roky po rozšírení EÚ

Člen výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Peter Baco, vystúpil na medzinárodnej konferencii vo Varšave venovanej stavu poľnohospodárstva a potravinárstva 4 roky po vstupe nových krajín do EÚ.
Poľnohospodárstvo 25-03-2008

Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky – globálne výzvy

Vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu Petra Bacu k „zdravotnej prehliadke reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky“.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

Ani euro nazmar!

Člen Európskeho parlamentu, Peter Baco, ponúka na svojej stránke príručku - 90 stranového spievodcu podpornými európskymi fondami, z ktorých môžu slovenské subjekty čerpať počas rokov 2007 až 2013.
Slovensko v EP 24-01-2008

K problému kormoránov

Europoslanec Peter Baco popisuje iniciatívy na zabránenie ďalším škodám z premnoženia kormorána, na národnej úrovni a úrovni Európskej únie.
Poľnohospodárstvo 14-12-2007

Strategické zámery v lesnom hospodárstve

Analýza charakterizuje dva hlavné dokumenty EÚ z oblasti lesného hospodárstva, menovite Lesnícku stratégiu a Akčný plán pre lesy. Rovnako popisuje iné aktivity EÚ v lesníctve a medzinárodný dialóg o udržateľnom lesníckom priemysle.
Poľnohospodárstvo 22-11-2007

Budúcnosť SPP Európskej únie a slovenské záujmy

Slovenský europoslanec Peter Baco vystúpil na Vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou, konanej pri príležitosti Týždňa vedy Európskej únie s príspevkom na tému slovenských priorít v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Ovzdušie 26-02-2007

Využitie biomasy v energetike

V príspevku na VI. Medzinárodnom fóre o biomase na Slovensku hovorí europoslanec Peter Baco o možnostiach využitia biomasy pre energetiku.
Poľnohospodárstvo 20-10-2006

Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe

Vystúpenie zo seminár organizovaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva v SR a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.
Voda 09-10-2006

Voda pre život – voda živel

V príspevku hovorí autor problémoch, ktoré spôsobuje na jednej strane nedostatok vody, na strane druhej zas záplavy.