Peter Bátor

Vonkajšie vzťahy 25-06-2007

Kosovo – výzvy pre Slovenskú republiku

Pri zmene štruktúry a poslania KFOR v budúcnosti je nutné očakávať, že nie všetky spôsobilosti budú žiadané a využiteľné. V súvislosti s nevyhnutnými krokmi, ktoré budú musieť mnohonárodné sily v blízkej budúcnosti podstúpiť, bude aj SR musieť prehodnotiť svoje vojenské zastúpenie v regióne.
24-11-2005

Ďalší míľnik na ceste k riešeniu Kosovskej otázky?

Autor hodnotí prínos Eideho správy pre politické riešenie budúcnosti Kosova. Konštatuje, že je potrebné, no zložité, naplnenie princípu „štatút a štandardy zároveň“.