Pierre-Hubert Bouillon

27-04-2006

EÚ-Rusko: Euroázijské partnerstvo alebo dialóg medzi hluchými?

Autor analýzy sa pozerá na vzťahy medzi EÚ a Ruskom od začiatku 90.- tych rokov.