Renáta Králiková

Vzdelávanie 01-07-2009

Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Otázka akademickej etiky začala na Slovensku rezonovať najmä v ostatných troch rokoch. Najčastejšie v súvislosti s otázkou plagiátorstva u študentov alebo pedagógov. Plagiátorstvo je však len jedným z prehreškov voči akademickej etike a otázka stavu akademickej etiky na Slovensku je podstatne širšia ako len plagiátorstvo.
Vzdelávanie 07-01-2009

Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov – príklad školného za externé vysokoškolské štúdium

V tejto publikácii nájdete podrobnú analýzu vyberania poplatkov za externé štúdium na vysokých školách pôsobiacich na území Slovenskej republiky.