Róbert Huran

30-04-2010

Online založenie firmy: Námahu neušetríte

Od poskytovania služieb štátnej a verejnej správy v elektronickej podobe sa očakáva zjednodušenie administratívneho procesu, skrátenie trvania celej procedúry a v konečnom dôsledku prínos ako pre žiadateľa, tak i pre úrad. Na Slovensku je to však inak; zatiaľ čo si založenie firmy „papierovým“ spôsobom vyžaduje 5 úkonov, elektronický spôsob je trojnásobne dlhší.