Sarah Bouquerel, Pierre-Alain de Malleray

Sociálna politika 20-04-2006

Európa a chudoba: aká je realita

Autori skúmajú pokrok Európskej únie v boji proti chudobe.