SAS

Veda a inovácie 17-07-2006

Päť krokov k premene na inteligentnú, vysoko výkonnú firmu

Ako si vedie vaša organizácia podľa Modelu informačnej evolúcie a ako sa dostane do pozície, v ktorej by mala byť?
Veda a inovácie 15-07-2006

Automatizácia marketingu v bankovníctve

Analýza sleduje spôsoby, ako maximalizovať výsledky marketingových kampaní v bankovníctve prostredníctvom získavania informácií o zákazníkoch.
Veda a inovácie 13-07-2006

Riadenie vzťahu so zákazníkmi v bankovníctve

Analýza skúma niektoré z kľúčových výziev pred výkonnými riaditeľmi bánk.
Veda a inovácie 11-07-2006

Analýza v zdravotníctve

Ako odkryje zdravotníctvo skutočnú hodnotu elektronických lekárskych záznamov a rodiacej sa iniciatívy elektronických zdravotných záznamov?
Veda a inovácie 30-06-2006

Dátová integrácia

Analýza popisuje využívanie softvérových nástrojov pre vytvorenie integrovaného podnikania.
Podnikanie 24-03-2006

Faktory vyšších ziskov

Ako dosahovať vyššie príjmy a ziskovosť? Výskumná štúdia sponzorovaná SAS ponúka na túto otázku niekoľko zaujímavých odpovedí.
Veda a inovácie 23-01-2006

Prispôsobiť sa a prekonať

História riadenia rizika je históriou premeny podvedomých vedomostí na explicitné a overovania expertných názorov kvantitatívnou analýzou. V skratke, rozhodovanie za prítomnosti rizika sa stáva stále viac racionálnou úlohou.