SFPA

Budúcnosť EÚ 19-03-2021

Konferencia | EÚ v roku 2021: Slovensko a budúcnosť integrácie

Cieľom konferencie je prehĺbenie odbornej a verejnej debaty o aktuálnych otázkach spojených s fungovaním a budúcnosťou EÚ a pripraviť tak SR na štartujúcu Konferenciu o budúcnosti Európy.
InzerciaKomerčný obsah

Vláda nekoordinuje cezhraničné a medzinárodné aktivity regiónov, ich predstavitelia si skúsenosti vymieňali so susedmi

8. decembra sa uskutočnil prvý z dvoch okrúhlych stolov, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností a informácii medzi expertmi a regiónmi Slovenska a susedných štátov. Účastníkmi prvého okrúhleho stola boli predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku.
InzerciaKomerčný obsah
Energetika 29-09-2020

O kľúčových témach energetiky diskutovali vládni predstavitelia, experti i podnikatelia

PR SPRÁVA | V pondelok večer sa skončil už štrnásty ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa tento rok konferencia konala online. Napriek tomu obsahovala tlačovú konferenciu, šesť hlavných panelov a jeden obedný panel.
30-06-2005

Hodnotenie vývoja na Západnom Balkáne – Problémy dneška, návrhy pre budúcnosť

V dňoch 20.-21. mája 2005 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia, venovaná hodnoteniu vývoja na Západnom Balkáne a prognózam pre budúcnosť tohto regiónu. Zhrnutie záverov konferencie sa venuje jednotlivým panelom a predstaveným odporúčaniam.