SGI

Regionálny rozvoj 04-02-2014

Riziko zneužitia eurofondov je na Slovensku vysoké

Komparatívna analýza situácie v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, konštatuje, že nastavenie pravidiel je u nás rizikové.