Shahrazad Far and Richard Youngs; Swedish Institute for European Policy Studies

Energetika 14-12-2015

Nejasný smer energetickej a geopolitickej stratégie Únie

Na jednej strane sa Únia snaží znižovať závislosť na zemnom plyne z Ruska, a na druhé strane buduje nové plynovody, ktoré privedú ruský plyn do Európy. Kde treba hľadať príčiny?