Shane Tomlinson

Trh s energiami 11-04-2016

Zahraničná politika EÚ a jej dopady na vytvorenie energetickej únie

Nové zásobovacie trasy majú zmysel len vtedy, keď sa budú vyhýbať nestabilným miestam.