Slovenská spoločnosť pre rodinu

Sociálna politika 19-05-2014

Slovenská spoločnosť pre rodinu: Závery regionálnych konferencií

Materiál mapuje závery a odporúčania série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014 pri príležitosti 20. výročia vyhlásania Medzinárodného roku rodiny.