Tigran Aleksanyan

Súčasné migrácie z Arménska: faktory a vývoj

V podmienkach prehlbujúcej a intenzívnejšie sa rozvíjajúcej medzinárodnej ekonomickej integrácie sa oveľa väčšia pozornosť pripisuje problematike medzinárodnej migrácie ako jednému z faktorov a determinantov globálneho svetového hospodárstva súčasnosti a budúcna.

Nové pohyby v regióne južného Kaukazu

Región južného Kaukazu, ktorý tvoria tri nezávislé štáty – Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, je súčasťou Spoločenstva nezávislých štátov s množstvom konfliktov miestneho a regionálneho charakteru.
Vonkajšie vzťahy 01-07-2009

Čo robí Čína s krízou a kríza s Čínou?

Odborníci na Čínu postupne znižujú odhady miery hospodárskeho rastu čínskej ekonomiky na rok 2009, ktorý podľa nich bude predstavovať len 5 percent, t. j. o 3 percenta menej, ako sa domnieva čínska vláda. Toto tvrdenie súvisí s dopadmi globálnej krízy, ale najmä s reštriktívnou úverovou politikou, ktorá negatívne ovplyvňuje jednotlivé sektory čínskeho hospodárstva.
Ekonomika 15-05-2009

Perspektívy vývoja indickej ekonomiky v podmienkach globálnej krízy

Globálna kríza zasiahla celoplošne všetky ekonomiky bez rozdielu. Vlády západných či dokonca rozvojových krajín iniciujú kroky smerujúce k oživeniu domácej spotreby, ktorá by mohla čiastočne kompenzovať klesajúce exporty, aby sa tak mohol dosiahnuť aspoň mierny hospodársky rast.
Ekonomika 06-04-2009

Koniec dolárovej éry?

Globálna kríza spôsobila, že mena USA postupne nadobúda nové rozmery. Význam meny americký dolár (USD) dramatický klesá a to aj napriek tomu, že v nej sa uchováva väčšina devízových rezerv rýchlo rastúcich rozvojových ekonomík.
Vonkajšie vzťahy 16-04-2008

Vzorový príklad spolupráce medzi islamom a kresťanstvom

Napriek mnohým varovaniam a trom sankciám, ktoré medzinárodné spoločenstvo uvalilo na Iránsku islamskú republiku, jedna z najmenších bývalých sovietskych republík čoraz intenzívnejšie spolupracuje s islamským štátom.

Hospodársky rozmer integrácie v Spoločenstve nezávislých štátov

Jednou z najdôležitejších udalostí konca 20. storočia bol zánik socialistického ekonomického systému a na ňom postavených medzinárodných vzťahov. Skončila sa éra kontroly dvoch svetových superveľmocí a svet ovládla jediná superveľmoc – USA. Aj keď sa mnohé tzv. vychádzajúce ekonomiky usilujú o multipolaritu, je ťažké definovať postavenie jednotlivých krajín v tomto unipolárnom svete.