Vladimír Benč (editor)

Regionálny rozvoj 25-06-2007

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stretágie rozvoja

Vzťahy Slovenska s Ukrajinou je možné charakterizovať ako dobrosusedské, priateľské, podložené hlbokými historickými a kultúrnymi zväzkami našich národov, bez negatívnych historických reminiscencií avšak s vysokým potenciálom rozvoja v mnohých oblastiach.