Vladimír Bilčík

15-11-2013

Debata musí ísť nad rámec súčasných nákladov za integráciu

Keď v júli 2012 slovenský premiér Robert Fico hovoril o bezprecedentnom prehĺbení európskej integrácie, zjavne precenil možnú mieru inštitucionálnych zmien v EÚ.
Budúcnosť EÚ 09-01-2013

Predsedníctvo je hlavne o nás

Cyperské predsedníctvo ponúka viacero praktických ilustrácií toho, ako sa menia postavenia a úlohy rotujúceho predsedníctva v Európskej únii. O tom, čo tieto zmeny znemenajú pre Slovensko, píše Vladimír Bilčík.
Budúcnosť EÚ 19-08-2010

Slovensko a Európska únia v roku inštitucionálnych zmien

Autor hodnotí pôsobenie Slovenska v EÚ v roku 2009. Zameriava sa najmä na postoje a úlohy počas volieb do EP, v procese tvorby Európskej komisie a v súvislosti so schvaľovaním Lisabonskej zmluvy.
Budúcnosť EÚ 09-12-2004

Ako vykročí nová Európska komisia?

Aké očakávania sa spájajú s novou Európskou komisiou? Budú naplnené? V závere autor konštatuje, „doterajšia prezentácia i fazóna väčšiny Barrosovho tímu dávajú tušiť, že nové kolégium vôbec nemusí dopadnúť zle“.
Budúcnosť EÚ 01-08-2003

Niekoľko poznámok k reforme EÚ

Po skončení práce Konventu o budúcnosti Európy sa prirodzene núka príležitosť stručne zhodnotiť obsah i proces príprav návrhu ústavnej zmluvy.
01-02-2003

Slovensko po Kodanskom summite EÚ

V decembri 2002 sa v Kodani skončili rokovania EÚ o vstupe desiatich kandidátskych krajín. V apríli 2003 sa očakáva podpis prístupovej zmluvy, ktorá bude predmetom ratifikácie v 15 členských štátoch Európskej únie a hlasovať o nej budú aj nové pristupujúce krajiny, vrátane Slovenska. V prípade naplnenia predpokladaného časového harmonogramu sa Európska únia rozšíri 1. mája 2004.