Zuzana Kunská

Sociálna politika 29-09-2005

Občianstvo EÚ a imigrácia v španielskom kontexte

Autorka sa zaoberá zmenou Španielska z krajiny, tradične vysielajúcej pracovné sily, na tzv. imigračnú krajinu a vplyvom tejto zmeny na španielsku spoločnosť v súvislosti s integráciou imigrantov. Na príklade latinskoamerických pracovníkov v Španielsku vysvetľuje imigračnú politiku vlády Josého Zapatera.
Sociálna politika 17-02-2005

Nový španielsky imigračný zákon vyvolal vlnu nevôle doma i v zahraničí

Rozhodnutie španielskej socialistickej vlády zlegalizovať pobyt státisícom imigrantov žijúcich a pracujúcich v Španielsku už niekoľko rokov, sa stretlo s negatívnou odozvou na domácej i zahraničnej politickej scéne. Komu je imigračný zákon určený?
Budúcnosť EÚ 17-01-2005

Bude eurokampaň v Španielsku úspešná?

V Španielsku sa začala oficiálna kampaň za prijatie európskej ústavnej zmluvy v referende, ktoré sa uskutoční už 20. februára. Podľa autorky prieskumy naznačujú, že bude úspešné, aj keď je to skôr „vyjadrením celkového súhlasu Španielov s členstvom v EÚ, než explicitným súhlasom s textom európskej ústavy“.
Budúcnosť EÚ 14-12-2004

Aká je nová Európska komisia Josého Barrosa?

Analýza podrobne rozoberá proces vedúci k vytvoreniu Európskej komisie na čele s José Manuelom Barrosom. Rozoberá aj hlavné úlohy, ktoré budú pred európskou exekutívou stáť.
Sociálna politika 24-03-2004

Zaměstnání v rozšířené EU – Španělsko

Analýza sa zaoberá vývojom stanoviska Španielska k otvoreniu trhu práce po rozšírení EÚ pre občanov pristupujúcich krajín. Zároveň sa zaoberá celkovou situáciou na britskom trhu práce a možnosťami získať prácu v Španielsku.
Budúcnosť EÚ 23-03-2004

Španielsko – návrat socialistov k moci

Tragédia v Madride sa podpísala pod zmenu vlády v Španielsku, kde v parlamentných voľbách zvíťazili opoziční socialisti.
Vzdelávanie 17-12-2003

Budú po vstupe do Európskej únie uznávané české a slovenské odborné kvalifikácie?

Kritika Slovenska, ohľadom vzájomného uznávania profesijných kvalifikácií, nepatrila k červeným bodom výčitiek poslednej hodnotiacej správy EK. Napriek tomu, Slovensko by malo posilniť svoje administratívne kapacity pre implementáciu acquis vo všetkých aspektoch vzájomného uznávania kvalifikácií.