Autor: Monika Mareková

Názory

Dievčatá a mladé ženy

Dievčatá a mladé ženy tvoria mimoriadne zraniteľnú skupinu spoločnosti. V obidvoch civilizáciách, západnej aj východnej, sú vystavené mnohým výzvam ako diskriminácia...

REKLAMA

REKLAMA