Autor: Mukesh Chawla

Zdravotníctvo

Medicínske sporiace účty

Analýza sa venuje definícii medicínskych sporiacich účtov ako systému individuálnych sporiacich účtov, obmedzených len na zdravotnú starostlivosť. Autor tvrdí, že ich...

REKLAMA

REKLAMA