Autor: MVRR

Regionálny rozvoj

Eurokompas 1/2009

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas informuje o návšteve eurokomisárky Hubnerovej, či aktivitách Národnej agentúry pre podporu malého a stredného podnikania.

Regionálny rozvoj

Eurokompas 2008/4

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas informuje aj o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, či grantoch Európskeho parlamentu.

Regionálny rozvoj

Eurokompas 2008/3

Najnovšie číslo časopis Eurokompas informuje o vybraných úspešných projektov, či ďalších možnostiach získať nenávratné finančné prostriedky.

Regionálny rozvoj

Eurokompas 2/2008

Druhé vydanie časopisu Eurokompas obsahuje: prehľad operačných programov mimo NSRR SR pre obdobie 2007-2013 informácie o činnosti novovzniknutých regionálnych rozvojových...

REKLAMA

REKLAMA