Autor: Nuriel Roubini a Stephen Mihn

Ekonomika a euro

Pôžička a modlitba

Krajiny kolektívne označované ako PIIGS – Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko – čoraz viac ťaží neudržateľná miera verejného a súkromného zadlženia...

REKLAMA

REKLAMA