Autor: Oskar Krejčí

Európa dnes

Nadnárodní demokracie

Autor komplexne hodnotí to, čo nazýva "veľký experiment s nadnárodnou demokraciou" - vytváranie jednotného politického priestoru v rámci EÚ prostredníctvom Európskeho...

REKLAMA

REKLAMA