Autor: Peter Pažitný

Európa dnes

Po voľbách

Autor analyzuje výsledky volieb v troch stredoeurópskych krajinách - v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku - a porovnáva ich dopad na ekonomické reformy.

REKLAMA

REKLAMA