Autor: Robert McMahon

Rovnosť šancí

OSN: Periférne vízie

Štáty strednej a východnej Európy prinášajú nové impulzy do diskusie o ľudských právach v rámci OSN. Nové demokracie strednej a východnej Európy vytvorili kľúčový...

REKLAMA

REKLAMA