Autor: Tomáš Zálešák

Budúcnosť EÚ

Kto chce koniec štátu?

Autor sa snaží „znovu-legitimizovať“ pojem štát v politickom diskurze a podať argumenty, prečo by štát, ako aktér medzinárodných vzťahov, nemal zaniknúť.

REKLAMA

REKLAMA