Autor: Velšic Marián

Verejná správa

Citizens Online

Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu názorov a postojov obyvateľstva Občania online je jednýmz kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o...

REKLAMA

REKLAMA