Autor: Zuzana Jakalová

Rovnosť šancí

Ženy – teória a prax

Autorka skúma príčiny nedostatočného presadzovania sa žien vo verejnom živote - v práci, politike či kultúre. Jednu z príčin vidí v pasivite a váhavosti samotných žien.

REKLAMA

REKLAMA