Autor: Zuzana Tučeková (Murcko)

Názory

Odkazy domov

Rozpočet Únie na rok 2011 sa neplánovane, najmä vďaka britskému premiérovi Davidovi Cameronovi, dostal na agendu summitu lídrov EÚ, ktorí sa stretli koncom minulého...

Názory

Zuby na vylámanie

Európska únia horlivo dokončuje posledné detaily posilnenia hospodárskeho riadenia v Európe. S gréckou krízou neustále pred očami sa chce vyzbrojiť „novými zubami“...

Názory

Hrdosť na prázdne slová

Slovensko odmietnutím pôžičky Grécku porušilo princíp solidarity Európskej únie. Pritom v Bruseli na stole Direktoriátu pre regionálnu politiku leží žiadosť, v ktorej sa...

Názory

Uviazneme v špirále riešení?

USA za opätovné spomalenie svojej hospodárskej konjunktúry vinia aj dlhovú krízu v Európe. Okrem toho sa im nepáči, že Únia šetrí a nestimuluje. S prihliadnutím na fakt...

REKLAMA

REKLAMA