Ako zabrániť kolapsu eura

Viacerí ekonómovia tvrdia, že euro je v ohrození, pokiaľ sa EÚ nezačne integrovať smerom k silnejšej politickej únii.

 

Krátka správa

Paul de Grauwe, rešpektovaný belgický ekonóm, tvrdí, že ak sa EÚ nestane aj politickou úniou, euro za 10-20 rokov skolabuje. Politická únia je logickým vyústením menovej únie. A tá potrebuje pre správne fungovanie spoločný politický základ.

Jednotná mena bola v únii prijatá preto, aby sa vytvorilo viac pracovných príležitostí, naštartoval sa vyšší rast a znížili sa ceny. Realita je trochu menej optimistická. Rast v eurozóne, ktorú tvorí 12 členských štátov, je iba okolo 2%, zatiaľ čo nezamestnanosť zostáva pomerne vysoká – viac ako 8%.

Tieto problémy súvisia so slabosťou členských štátov pri presadzovaní reforiem súvisiacich so zvyšovaním ekonomickej výkonnosti. EÚ má len malé právomoci na sankcionovanie krajín, ktoré v tomto smere zlyhávajú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA