Ani Fíni nechcú Euroústavu

Výskum verejnej mienky vo Fínsku ukázal, že ani fínski občania nechcú Európsku ústavu, keďže len jeden z piatich Fínov je za jej prijatie.

 

Krátka správa

Podľa prieskumu verejnej mienky (TNS Gallup Oy) uverejnenom vo Fínsku 2. júna len 22% Fínov súhlasí s myšlienkou, že Ústavu by mal ratifikovať parlament a takmer polovica opýtaných (48%) je proti. Fínski predstavitelia sa vyslovili za skorú ratifikáciu Európskej ústavy v parlamente a predpokladá sa, že jednou z priorít nadchádzajúceho Fínskeho predsedníctva bude prijatie Ústavy. 12. mája fínsky parlament odhlasoval začatie ratifikačného procesu Európskej ústavy a zamietol petíciu občanov, ktorí žiadali referendum.

Vo Fínsku sa odohráva aj iný boj – výbor fínskeho parlamentu pre ústavné záležitosi podporil myšlienku, aby fínska prezidentka nezastupovala Fínsko na budúcich summitom EÚ. Fínska prezidentka je zodpovedná za zahraničnú politiku krajiny, a preto má právo zúčastňovať sa na summitom EÚ. Akákoľvek zmena prezidentských právomocí však musí byť najskôr odsúhlasená parlamentom.

Fínska vláda pod vedením Mattiho Vanhanena sa pridala na stranu ostatných krajín, ktoré chcú Ústavu ratifikovať aj napriek jej odmietnutiu v minuloročných referendách vo Francúzsku a Holandsku a narastajúcemu skepticizmu európskej verejnosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA