Barroso chce dohodu o rozpočte do troch mesiacov

Predseda Komisie José Manuel Barroso stanovil priority a časový rámec pre Medziinštitucionálnu dohodu o finančnej perspektíve EÚ na 2007-2013.

 

Krátka správa

Podľa tlačového vyhlásenia Komisie zahŕňa aj predpoklad zásadnej revízie rozpočtu v rokoch 2008/2009 (platnosť nadobudne s nasledujúcou finančnou perspektívou v 2014). To môže uľahčiť získanie súhlasu členov Európskeho parlamentu, ktorí odmietli verziu perspektívy dohodnutú Radou ako nespĺňajúcu ich základné požiadavky.

rezolúcii prijatej 18. januára kritizovali europoslanci Radu za predloženie návrhu bez konzultácie s Parlamentom a trvali na tom, aby zohral „svoju plnú parlamentnú úlohu v definovaní politík, ich reforiem, a ich rozpočtu“. Nový návrh Komisie, ktorý ešte nebol ráno 2. februára publikovaný na jej internetových stránkach, zahŕňa aj 3,5 miliardy eur pre Barrosov projekt „fondu na regulovanie dopadov globalizácie“, a takmer 5 miliárd eur na sedemročné obdobie pre reakcie na nepredvídané udalosti, ako sú prírodné katastrofy. Komisia tak vyšla čiastočne Parlamentu v ústrety aj v jeho požiadavke väčšej flexibility.

„S týmto návrhom je otvorená cesta pre konštruktívne rokovania medzi Parlamentom, Radou a Komisiou“, povedal Barroso. Komisárka pre rozpočet Dalia Gryubauskaite chce dosiahnutie dohody do konca apríla: „Všetci veľmi dobre chápu, že inak bude problematické začať realizáciu niektorých programov EÚ od 1. januára 2007.“ Nemenovaný europoslanec zo skupiny EPP-ED, ktorý je členom výboru pre rozpočet, pre EurActiv povedal: „Teraz potrebujeme riešenie, ktoré umožní Parlamentu a Komisii zachrániť si tvár. Som si istý, že existuje spôsob, ako sa vyhnúť slepej uličke.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA