Barroso: Chýba spoločná vízia pre rast a investície

Boj proti kríze v eurozóne si podľa predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa vyžiada správne štrukturálne reformy, vhodne nasmerované investície a vyriešenie nerovnováh vo verejných financiách. Upozornil však, že nie všetky členské štáty zdieľajú rovnakú víziu pre rast a investície.

Počas vystúpenia na spoločnej tlačovej konferencii s írskym premiérom Endom Kennym v Dubline pri príležitosti spustenia šesťmesačného írskeho predsedníctva Barroso uviedol, že EÚ zrejme už prekonala časy prijímania naliehavých rozhodnutí.

„Apokalyptické scenáre o rozpade eurozóny sa nenaplnili. Kritikom sme ukázali, že máme vôľu urobiť všetko nevyhnutné na zaistenie stability jednotnej meny,“ dodal.

Zároveň dodal, že vlády EÚ nesmú podľahnúť falošnému uspokojeniu a poľaviť vo fiškálne konsolidácii. Miesto toho ich vyzval, aby čo najrýchlejšie vykonali hospodárske reformy a realizovali cielené investície.

„Ekonomiky sa pohybujú vo svete s čoraz silnejšou konkurenciou a my potrebujeme posilniť našu konkurencieschopnosť,“ zdôraznil. „Potrebujeme štrukturálne reformy na adaptovanie sa v tomto novom prostredí. Škoda, že nie všetky vlády zdieľajú rovnakú prioritu, akú Komisia dáva rastu a investíciám,“ poukázal.

Európsky rozpočet je investičným nástrojom

Načrtol tým blížiace sa rozhodovanie o novom viacročnom finančnom rámci pre rozpočet EÚ. Rozhodnutie by malo padnúť vo februári. Ako uviedol, tým zdrojom správnych investícií je práve viacročný rozpočet, no viacerým vládam podľa neho chýba vízia.

„Pôvodný návrh Európskej komisie bol okresaný, pretože niektoré vlády si nemyslia, že by EÚ mala mať ambiciózny investičný plán,“ vysvetlil.

„Potrebujeme disciplínu, ale tiež solidaritu, sociálnu, ekonomickú a územnú kohéziu v Európe. Rast je kľúčový. Otázkou je ako ho dosiahnuť a úprimne, v prípade krajín s nadmernými deficitmi sa nenavráti, kým nezrealizujú bolestivé reformy a cielené investície,“ pokračoval.

Európsky rozpočet predstavuje zhruba 130-miliard eur ročne, čo je 244 eur na občana EÚ. Je to takmer 1 % národného bohatstva bloku. Európska komisia na nasledujúce obdobie navrhla jeho zvýšenie na okolo 146 miliárd eur ročne, celkovo 1025 miliárd eur.

Po poslednom summite venovanom rozpočtu je však jasné, že táto suma bude výrazne nižšia. Aktuálny návrh hovorí o 973 miliardách eur. Škrty v pôvodnom pláne sa týkajú aj oblastí konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti. Oblasť poľnohospodárstva a kohézie by však mala dostať viac.

Nájsť kompromis medzi členskými štátmi je veľmi náročné najmä v čase, keď čelia tlaku pre obmedzovanie národných rozpočtov a úsporným balíkom, ku ktorým ich zaväzuje Európska komisia. „Viem, že mnohé časti našej spoločnosti súčasné ťažkosti pripisujú úrovni EÚ, ale to nie je spravodlivé, pretože Európska únia problémy nespôsobila,“ vyhlásil Barroso.

„Panuje mýtus, že Európska únia zavádza tvrdé politiky. To nie je pravda,“ dodal. Ako ďalej vysvetlil za problémy krajín s vysokým dlhom zodpovedajú národné vlády, ktoré ich vytvorili a nezodpovedné finančné správanie. A to umožnil laxný prístup štátneho dohľadu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA