Belgicko ratifikovalo euroústavu

Belgický parlament 8. februára 2006 ratifikoval Európsku ústavnú zmluvu.

 

Krátka správa

Belgicko sa stalo štrnástym členským štátom EÚ, ktorý 8. februára 2006 ratifikoval Európsku ústavu. Ústavu schválil federálny parlament a všetky parlamentné zhromaždenia belgických regiónov a spoločenstiev.

Hoci Francúzsko a Holandsko Ústavu odmietli, Belgicko v ratifikačnom procese pokračovalo. Komisárka Margot Wallström ratifikáciu uvítala a považuje belgické prijatie euroústavy za „významný signál jednej zo zakladateľských krajín EÚ“.

Poznamenala však, že „budúcnosť Ústavy je neistá kvôli francúzskemu a holandskému odmietnutiu.“ Komisárka zdôraznila, že po období reflexie, na ktorej sa EÚ dohodla v júni 2005, sa Európska rada opäť stretne v júni 2006, aby zhodnotila, ako v budúcnosti lepšie naplniť očakávania občanov.

Aby euroústava vstúpila do platnosti, musí ju ratifikovať všetkých 25 členských štátov EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA