Británia a Holandsko podporujú zoštíhlenú zmluvu EÚ

Britský a holandský premiér považujú „pozmenenú“ zmluvu za lepšie riešenie, ako „úplne novú Ústavu“. EÚ by sa tak napríklad vyhla ďalším referendám.

Krátka správa

Na spoločnej tlačovej konferencii v Londýne, 17. apríla 2007, britský premiér Tony Blair a jeho holandský kolega Jan-Peter Balkenende spoločne odmietli myšlienku novej Ústavy EÚ a žiadali namiesto nej prijatie „zoštíhlenej“ zmluvy, ktorá by definovala inštitucionálne zmeny.

Blair podčiarkol, že nejde len o vypustenie slova „Ústavná“ z dokumentu: „Je dôležité, aby sme sa vrátili k myšlienke konvenčnej zmluvy, ktorej ideou je zefektívnenie Európy, pretože teraz máme Európu 27 krajín, a nie 15.“

Balkenende dodal: „Ak (zmluva) nemá charakteristické znaky ústavy, je to relevantné aj pre otázku, či musíme mať referendum, alebo nie.“

Obe krajiny sa snažia referendu vyhnúť. V roku 2005 odmietli Ústavnú zmluvu voliči v Holandsku a Francúzsku, čím sa celý proces jej ratifikácie, aj reformy inštitúcií a politík, dostal do slepej uličky. Tony Blair, ktorý najprv odmietal, no potom prisľúbil uskutočnenie referenda o Ústavnej zmluve, teraz navrhuje jednoduchú „doplňovaciu“ zmluvu, ktorá by mohla byť ratifikovaná bez verejného hlasovania.

Nemecké predsedníctvo predstaví cestovnú mapu prijímania novej zmluvy na summite v júni. Cieľom je prijať dokument do roku 2009. Berlín v súčasnosti zintenzívňuje snahy o záchranu čo najväčšej časti Ústavnej zmluvy, ktorá už bola schválená a/alebo ratifikovaná v 18 členských krajinách.

Britský premiér však pripomenul, že napriek schváleniu 18 členmi si euroústava stále vyžaduje jednomyseľnosť.

Podľa jeho holandského kolegu by zmluva mala objasniť rozdelenie kompetencií medzi EÚ a členskými krajinami a dať viac právomocí národným parlamentom, ako aj poskytnúť pravidlá pre ďalšie rozširovanie EÚ.

Blair dodal, že to má byť základ pre rokovania s Nemeckým predsedníctvom, a špecifické detaily môžu byť určené „neskôr“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA