Britský euroskeptizmus je mýtus

Reijo Kemppinen, šéf zastúpenia Európskej komisie v Británii, chce britskú debatu o Európskej únii posunúť z nezmyselnej úrovne „byť či nebyť“.

 

Krátka správa

Dôležitou súčasťou snahy komisárky pre komunikáciu Margot Wallström priblížiť Úniu k občanom je posilnenie zastúpení Komisie v členských krajinách. Začala to tým, že poslala Reijo Kemppinena, bývalého šéfa tlačovej služby Komisie (počas predsedu Prodiho) priamo do palebnej línie – na post šéfa zastúpenia Komisie vo Veľkej Británii.

V exkluzívnom rozhovore pre EurActiv tento priamy Fín tvrdí, že známy euroskeptizmus Britov je tak trochu mýtom: „Ľudia a médiá v Británii sú vedení k tomu aby uverili, že sú akosi unikátni europskeptici. Nie som si istý, či britská bulvárna tlač zaobchádza s EÚ akokoľvek inak, než s Tonym Blairom a jeho ministrami. Britské médiá sú vysoko komercializované a politizované, v tom je to. Je zbytočné snažiť sa to spochybniť.“

„Bolo by však nesprávne povedať, že Británia ako taká je euroskeptickejšia než iní. Nepodporuje to už žiaden podstatný dôkaz. Máme v EÚ krajiny, ktoré minimálne tak, alebo aj viac euroskeptické. V závislosti od toho, ako euroskeptizmus definujeme, je to podľa mňa aj viac ako polovica Európy! Britskí občania môžu mať výhrady k spôsobu fungovania inštitúcií, a spôsobu ich tvorby, nemyslím si ale, že by spochybňovali ideu existencie EÚ. Je to viac otázka o podobe EÚ.“

Kemppinen odmietol aj názor, že ho Komisia vyslala na „mission impossible“ – konvertovať Britov:

„Nie som misionár. Mojou úlohou nie je konvertovať ľudí, alebo im kázať. Skutočne sa vážne nezaujímam o predávanie či propagovanie pozitívnych príbehov o EÚ. Tvrdím, že čas kedy bolo užitočné debatovať o tom, či je EˇU dobrou alebo zlou vecou, je preč. Potrebujeme debatu o politikách.“

  • Znamená to, že nežiadate editorov v médiách o to, aby naprávali nekorektné správy?

„Posielam 1-3 listy každý týždeň, a minimálne ich vydávajú. Je to dôležitá časť základnej práce, nie je to však súčasť viac proaktívnej komunikácie, ktorá sa má s problémom vyrovnať pri koreni, pred publikovaním.“

  • Ako proaktívna práva vyzerá?

„Komisia priznáva fakt, že Európa sa zásadne zmenila. Viac a viac obsahu možno komunikovať len bližšie k ľuďom. Nie je to v podstate nový poznatok, ale imperatív času, v ktorom žijeme.“

„Začali sme už budovať kontakty s lokálnymi a regionálnymi médiami, nie len médiami v Londýne. Čiastočne to robím navštevovaním rozličných častí Británie a poskytovaním rozhovorov médiám na základe toho, čo ten alebo iný návrh či rozhodnutie EÚ prinesie konkrétnemu regiónu. To je prístup odlišný o 180 stupňov. Nepredávame EÚ, ponúkame EÚ ako riešenie na niektoré z výziev, ktorým čelíme.“

„Chceme tiež posilniť dialóg so Snemovňou reprezentantov a Snemovňou Lordov. Hľadáme spôsob ako pomôcť posilniť ich kontrolné aktivity tým, že z Bruselu privedieme väčšie množstvo komisárov a expertov, aby mohli byť vypočutí jednotlivými výbormi britského parlamentu. Robili sme to aj predtým, chceme to však rozvinúť do systematickejšej podoby.“

  • Získavate novým prístupom iný druh informovania o EÚ, než od londýnskych médií?

„Médiá so sídlom v Londýne hľadajú viac kontroverznosť, než snahu posunúť informácie. Je to fakt. Otázky EÚ, ktoré chceme komunikovať, sú často skryté za kontroverziou vytvorenou okolo nich. Žurnalisti začnú okamžite hovoriť o tom, prečo to nie je dobrá vec. Bez toho, aby predstavili dopady návrhov. Regionálne médiá sú podľa našich skúseností citlivejšie k faktom, pretože chcú vidieť obe strany veci pred tým, ako si vytvoria názor. To isté platí pre špecializované médiá. Novinár zaujímajúci sa, napríklad, o energetickú politiku, sa k veci nepostaví z pozície, či je EÚ dobrou vecou alebo nie.“

  • Na základe čoho budete hodnotiť svoje úspech/neúspech o tri roky?

„Chceme znovu vybudovať našu prítomnosť v Británii, aby sme sa stali niečím ako centrom európskej debaty. Nie v konkurencii voči think tankom, ale chceme svoje služby ponúknuť všetkým druhom ľudí a strán, takže kedykoľvek sa diskutuje o veci súvisiacej s EÚ, alebo je potrebná taká informácia, zastúpenie bude miesto, na ktoré sa obrátite. Chceme tiež podporovať diskusiu a byť jej súčasťou. Chceme vytvoriť centrá diskusie prostredníctvom informačnej siete Europe Direct, ktorá bude spustená v máji. V Británii sa plánuje 15-20 centier.“

„Vo všeobecnosti chceme byť viditeľnejší ako zdroj informácií pre médiá. Až tak sa nezaujímam o existenčnú debatu o tom, či je EÚ dobrou vecou, alebo zlou. Chcem však ponúknuť moje služby na vysvetlenie, čo tá či oná politika EÚ znamená pre životy ľudí v Británii. Verím, že môžeme prispieť k presmerovaniu debaty od dosť neužitočného „byť, či nebyť“ k diskusii viac stojacej na výzvach, ktorým čelia európske krajiny vrátane Británie – nedostatok energie, klimatické zmeny, boj proti terorizmu – a ktoré vie EÚ pomôcť vyriešiť.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA