Bulharsko ratifikovalo Lisabonskú zmluvu

Bulharsko sa stalo šiestou krajinou, ktorá povedala Lisabonskej zmluve "áno". Text schválila veľká väčšina poslancov parlamentu.

Bulharský parlament ratifikoval Lisabonskú zmluvu na veľkonočný piatok. Podporu jej vyjadrilo 199 poslancov, pätnásti boli proti.

“Našli sme nový základ a nástroje, ktoré spravia EÚ efektívnejšou, transparentnejšou a prístupnejšou”, povedal bulharský premiér Sergej Stanišev 21. marca 2008 krátko pred hlasovaním.

José Manuel Barroso, predseda Komisie, ocenil prácu vlády a parlamentu, ktorá viedla k rýchlej ratifikácii dokumentu. Podobné stanovisko zaujalo aj Slovinské predsedníctvo.

Bulharsko sa stalo 6. krajinou, ktorá povedala inštitucionálnej reforme Spoločenstva svoje “áno”. Pred ním Zmluvu ratifikovalo Maďarsko, Slovinsko, Malta, Rumunsko a Francúzsko, všetky parlamentnou cestou.

V Írsku sa uskutoční ratifikačné referendum. Je naplánované na jún. Existuje možnosť, že referendum bude vypísané aj v Poľsku. Tamojšia opozícia predložila nové požiadavky, čím sa termín parlamentnej ratifikácie oneskoruje. V záujme dodržania ratifikačného harmonogramu sa všeľudové hlasovanie stane možno nevyhnutnosťou.

Nová zmluva by mala vstúpiť do platnosti 1. januára 2009, po tom, čo ju ratifikuje všetkých 27 krajín Spoločenstva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA