„Cestovná mapa“ pre nový Európsky projekt

V exkluzívnom interview pre EurActiv.com Daniel Spoel, jeden z autorov novej knihy o budúcnosti EÚ vysvetlil, že EÚ sa stala súčasťou problému a mala by viac zapájať občiansku spoločnosť.

 

Pozadie

Od odmietnutia Ústavnej zmluvy v referendách vo Francúzsku a Holandsku sa európske politické elity usilujú vyriešiť túto patovú situáciu. Zároveň sa väčšina z nich zhoduje na tom, že konanie ďalšieho refernda v týchto dvoch zakladajúcich štátoch EÚ je veľmi nepravdepodobné. Nikto však zatiaľ nechce oficiálne vyhlásiť Ústavu za „mŕtvu”.

Jednoročné „obdobie reflexie” neprinieslo nejaké zázračné riešenie, a preto sa očakáva, že na nadchádzajúcej Európskej rade (15.-16. júna) sa obdobie predĺži. Zástancovia Ústavy tvrdia, že ratifikácia v ostatných člesnkých štátoch by mala medzičasom pokračovať.

Kniha „Plan B. Changer la gouvernance Européenne” vznikla v spolupráci štyroch členov Stáleho fóra Európskej občianskej spoločnosti a bývalých spolupracovníkov Jeana Monneta. Navrhli cestovnú mapu a víziu nového Európskeho projektu. Autori projektu na rozdiel od európskych elít, ktoré sú presvedčené o tom, že „neexistuje alternatíva” a zastávajú názor, že Únia problémy nerieši, ale sama sa stala problémom tvrdia, že Únia potrebuje tretí Konvent.

Tento tretí Konvent (po prvom o Charte základných práv a druhom o Ústavnej zmluve) by mal zorganizovaný po zvolaní „Generálneho zhromaždenia európskych sietí” a pripraviť úplne novú Ústavnú zmluvu postavenú na redefinovanom politickom „kontexte”. Kniha navrhuje ako alternatívu k rozširovaniu a súčasnej susedskej politike EÚ vytvorenie „druhej olypijskej skupiny – Aliancie tretieho mora“.

Kniha tiež ponúka detailný kalendár alebo cestovnú mapu pre „nový kontext”. Po zvolaní „Generálneho zhromaždenia európskych sietí” v septembri 2006 by nasledovalo prijatie „Slávnostnej deklarácie vzájomnej závislosti európskych občanov” v marci 2007. Ďalší Konvent III. by začal pôsobiť v septembri 2007 a pripravil by nový „Európsky sociálny kontrakt” a novú Ústavu. V roku 2009 by bola nová podoba Ústavy odprezentovaná občanom v tesnom spojení s voľbami do Európskeho parlamentu v júni.

Otázky

Daniel Spoel poskytol interview pre EurActiv.com počas konferencie ECAS (o pláne D, pozri EurActiv.sk 13. jún 2006). Spoel je inžinier a v minulosti pracoval pre belgický Shell.

Plán D podľa Spoela nerieši ozajstné problémy. „Chýba skutočný odkaz a vízia”. V knihe Spoel tvrdí, že autori „Plánu B” sformulovali „víziu, ktorá spája všetky výzvy, s ktorými je konfrontovaná Európa a celý svet”. Lisabonská stratégia rastu a zamestnanosti je zlyhaním, pretože sa „zameriava len na konkurencieschopnosť”.

Jednou z hlavných myšlienok knihy je, že väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do politík EÚ cez revíziu úlohy Európskeho ekonomického a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Spoel pripúšťa, že dnes tieto inštitúcie tlač ani verejnosť neberú príliš vážne, ale myslí si, že treba vylepšiť ich imidž pre dobro participatívnej demokracie. „Potrebujeme „agoru” ako miesto pre viac vyjednávania”.

V súvislosti s novými inštitúcionálnymi štruktúrami (Generálne zhromaždenie európskych sietí, Aliancia tretieho mora), ktoré autori knihy navrhujú, Spoelovo stanovisko nie je jasné. „Nemyslím si, že sú to inštitúcie”, povedal, viac ich vníma ako miesto pre diskusiu.

Plné znenie interview je dostupné vo francúzskom jazyku na tejto linke.

Pozície

Bývalá predseda Komisie Jacques Delors sformuloval podobnú analýzu o bezvýchodiskovej situácii EÚ vo svojom videopríspevku na konferenciu v Helsinkách. Delors súčasných európskych lídrov obvinil z vytvorenia „najväčšej krízy” v histórii EÚ. Tá vznikla ako dôsledok neochoty diskutovať o závažných problémoch, ktoré Úniu rozdeľujú. Povedal: „Už viac neexistuje spoločná vízia Európy”.

Ďalšie kroky

  • Čaká sa, že rakúsky predseda vlády Wolfgang Schüssel predstaví cestovnú mapu pre debatu o vývoji po referendách počas summitu Európskej rady 15.-16. júna.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA