Činnosť Rady pod dohľadom verejnosti

Cieľom nadchádzajúceho Fínskeho predsedníctva je zlepšiť prístup k dokumentom, zaistiť efektívnu komunikáciu a zvýšiť transparentnosť rozhodovania a fungovania Rady.

 

Krátka správa

tlačovom vyhlásení fínskeho ministerstva spravodlivosti sa píše: „Aby sme zvýšili otvorenosť aktivít Rady smerom k verejnosti, hlavnú úlohu v komunikácii počas trvania Fínskeho predsedníctva bude hrať transparentnosť. Jedným zo zámerov Fínska, v úlohe predsedníckej krajiny v druhej polovici roka 2006, je prijať nariadenie o verejnom prístupe k dokumentom.

V snahe zvýšiť počet verejných zasadnutí Rady Fíni navrhujú, aby boli všetky zasadnutia Rady, ktoré sa týkajú občianskych záujmov, verejné. Cieľom Predsedníctva bude tiež vysielať všetky verejné zasadnutia Rady na internete.

Nezáväzná správa, ktorú prijal vo februári 2006 Petičný výbor Parlamentu vyzvala Radu, aby jednala otvorene a verejne, keď rozhoduje o európskej legislatíve. 3. apríla 2006 bola prediskutovaná na zasadnutí Parlamentu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA