Ďalší návrh novej zmluvy EÚ

Skupina európskych politikov a expertov predložila vlastnú, zoštíhlenú verziu novej zmluvy EÚ. Chcú ňou inšpirovať lídrov na blížiacom sa júnovom summite.

Krátka správa

Skupina vedená talianskym ministrom vnútra Giulianom Amatom sa nazýva Akčný výbor pre európsku demokraciu (ACED) a medzi jej členmi sú dvaja komisári, europoslanci a viacerí vysoko postavení politici.

Autori tvrdia, že navrhovaná nová zmluva je „kompaktná, dostupná a čitateľná“ a preto by mala pomôcť EÚ priblížiť sa občanom. Text, predstavený na tlačovej konferencii 4. júna v Bruseli, obsahuje 70nčlánkoc a je o 50 strán kratší, než pôvodná euroústava, ktorá mala 400 článkov.

Giuliano Amato, ktorý návrh predstavil novinárom, povedal: „Nie je dôvod vytvárať text, ktorému môžu rozumieť len experti v Bruseli.“

Skupina ACED verí, že jej príspevok bude podnetom pre diskusiu na júnovom summite 2007 (21.-22. jún), na ktorom sa lídri EÍ majú zhodnúť na základných rysoch novej zmluvy Únie a schváliť časový plán jej napĺňania.

Návrh skupiny je rozdelený na tri časti: krátka Zmluva s kľúčovými reformami inštitúcií (ktoré stanovovala Časť I a Časť IV Ústavnej zmluvy), Protokol stanovujúci technické zmeny existujúcich zmlúv a ďalší Protokol o európskych politikách.

Dokument preberá maximum inštitucionálnych zmien z euroústavy: ako je reformovaný systém hlasovania v Rade, či vytvorenie postu ministra zahraničných vecí EÚ (hoci nepoužíva titul „minister“). Charta základných práv, jedna z kontroverzných častí pôvodnej euroústavy, tvoriaca jej Časť II, dostala len krátke ustanovenie, ktoré sa na ňu odvoláva a dáva jej právnu silu. Úplne je vypustená preambula a spomínanie symbolov EÚ.

Amato pri porovnávaní návrhu AECD s „minzmluvou“ francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho povedal: „Rozdiel je, že naša Zmluva bola napísaná“ a dodal, že Sarkozyho verzia (ktorej definitívny návrh stále nie je „na papieri“) bude „tak blízko k nášmu (návrhu), ako je to len možné“.

Nemecká kancelárka Angela Merkel, ktorej krajina má tento polrok predsedníctvo EÚ, konzultuje s členskými krajinami a snaží sa nájsť kompromisné riešenie, ktoré by uspokojilo všetky názorové tábory – 18 krajín, ktoré euroústavy ratifikovali, alebo sú tesne pre ratifikáciou, FrancúzskoHolandsko, ktorých občania ju odmietli v referendách, aj kritikov dokumentu, najmä Britániu, Poľsko a Českú republiku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA