Dánski poslanci chcú novú Ústavu

Dánsky premiér Anders Fogh Rasmussen tvrdí, že najrealistickejšou alternatívou je začať s vypracovaním úplne novej Ústavnej zmluvy. Európa by sa tak mohla dootať z mŕtveho bodu, do ktorého sa dostala odmietnutím Ústavnej zmluvy v referendách.

 

Krátka správa

Obdobie reflexie, ktoré Európska rada započala v júni 2005 v reakcii na francúzske a holandské „nie“ Ústave, bude s najväčšou pravdepodobnosťou predĺžené do summitu v júni 2006, kým sa, ako povedal dánsky premiér, „neobjasní bezprostredná budúcnosť“. Dánsky premiér Rasmussen predniesol v prejave na pôde Kodanskej univerzite (21. apríla) svoju víziu spôsobu, ktorým by mala EÚ napredovať. Podľa jeho stanoviska treba rozhodnutie holanských a francúzskych občanov rešpektovať, a kým sa nenájde vhodné riešenie ich zamietavého postoja, bude musieť Ústava počkať.

Fogh Rasmussen si myslí, že reflexia povedie s najväčšou pravdeodobnosťou k začatiu rozhovorov o novej Ústave, ktorá by sa mala zamerať na konkrétne politické projekty vedúce k „Európe výsledkov“.

Dánsky premiér objasnil aj svoj neistý názor na Turecko. Povedal, že Turecko je na ceste k plnému členstvu. Ostatným kandidátskym krajinám môže byť ponúknuté menej ako Turecku.

V ďalšej škandinávskej krajine – Fínsku –  je ratifikácia starej podoby Ústavy naplánovaná na obdobie krátko pred, alebo krátko po začatí jej predsedníctva v júli 2006. Podľa prieskumov verejnej mienky však väčšina fínskych občanov požaduje možnosť vyjdriť svoj názor na prijatie Európskej ústavy v referende.

Niektoré krajiny pozastavili ratifikačný proces (Poľsko, Česká republika, Veľká Británia, Švédsko, Portugalsko aj Slovensko), inde je Ústava prijatá. Slovenský parlament ratifikoval Ústavu ešte pred odmietavým výsledkom referend v Holandsku a Francúzsku 11. mája 2005, prezident ju však nepodpísal s odôvodnením, že treba počkať na konečný osud dokumentu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA