Deň Európy: kaviarenské debaty o európskej identite

9. mája budú môcť Európania v 27 vybraných „Café Európa“ zažiť atmosféru európskej kultúrnej diverzity a vyjadriť svoje názory na európsky projekt.

 

Krátka správa

Rakúske predsedníctvo EÚ si za jeden zo svojich cieľov stanovilo intenzívnejšie diskutovať o budúcnosti Európy s jej občanmi. Pod jeho záštitou a pod patronátom salzburgského Inštitútu pre európske regióny sa pri príležitosti Dňa Európy 2006 vo všetkých hlavných mestách Únie, v Bukurešti a Sofii súčasne uskutoční celoeurópska iniciatíva pre širokú verejnosť pod názvom „Café Európa“.

Pôvod iniciatívy leží v čoraz rozšírenejšom presvedčení, že „najlepším spôsobom rozvíjania záujmu a spolupatričnosti s Európou je objavovanie európskej emocionálnej a kultúrnej diverzity,“ ako uviedol Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rakúska Hans Winkler.

Európa by podľa tejto myšlienky nemala znamenať iba politiku, nariadenia a smernice, ale predovšetkým spoločné dedičstvo, hodné zdieľania. Kaviarne ako symbol tohto „európskeho ducha“ sú obzvlášť vhodné na komunikáciu a literárne diskusie – odtiaľ pochádza myšlienka umiestnenia debaty o multikultúrnej európskej identite 9. mája práve na takéto miesta.

Od viedenského Café Central cez bruselský Falstaff až po Les Deux Magots v Paríži, známi európski spisovatelia, napríklad Václav Havel v Prahe a Timothy Garton v Londýne , budú pozývať občanov, aby si vypočuli niečo o ich práci a napísali svoj vlastný „európsky príbeh“. Jednotlivé príspevky budú zozbierané a neskôr vydané.

Známa bratislavská kaviareň „Café Roland“ sa dnes o 14.00 premení na „Café Európa“, kde budú občania mať možnosť v príjemnej atmosfére poobedňajšej kávy so zákuskom diskutovať s poprednými politikmi na pálčivé európske témy.

V Deň Európy 9. mja 2006 zároveň začnú stránky európskych inštitúcií fungovať pod doménou najvyššej úrovne „.eu“, ktorá podľa komisárky pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu Margot Wallström “viac zviditeľní EÚ na internete aj v očiach svojich občanov.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA