Deväť krajín chce „sociálnu euroústavu“

Deväť členských krajín EÚ podpísalo deklaráciu za väčšie začlenenie „Sociálnej Európy“ do ústavy EÚ. Pred takmer dvoma rokmi euroústavu odmietli voliči vo Francúzsku a Holandsku.

Krátka správa

Deklaráciu predstavil 14. februára 2007 v Paríži francúzsky minister práce Gerard Larcher. Povedal: „Naša deklarácia je otvorená všetkým 27 členom EÚ.“

Signatármi sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, LuxemburskoTaliansko. Podľa nich je potrebné spojiť inštitucionálnu reformu s oživením „Sociálnej Európy“.

Dokument podčiarkuje potrebu „posilniť európsky sociálny model“ a „posilniť ekonomickú a sociálnu konvergenciu v EÚ“, aby sa tým podporila zamestnanosť, rovné príležitosti na trhu práce, celoživotné vzdelávanie a modernizáciu systémov sociálnej ochrany. Signatári si myslia, že boj s nezamestnanosťou musí byť hlavnou prioritou členských krajín EÚ.

Komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla privítal deklaráciu a povedal: „Musíme pokračovať v budovaní silnej sociálnej dimenzie EÚ, aby sme reagovali na požiadavky a obavy európskych občanov vo vzťahu ku globalizácii.“

Ústavnú zmluvu odmietli voliči vo Francúzsku a Holandsku v referendách v roku 2005. Najmä vo francúzskom referende sa často objavovala téma nedostatočnej sociálnej dimenzie euroústavy.

Žiadne oficiálne stanovisko slovenskej vlády k iniciatíve zatiaľ neexistuje. Oficiálne Slovensko podporuje snahy Nemeckého predsedníctva o oživenie ústavného procesu a uprednostňuje prijatie zmluvy v súčasnom znení.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA