Dôvera Európanov v EÚ rastie, Slovákov klesá

Názor občanov na Európsku úniu sa napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze a sérii prísnych úsporných opatrení vo viacerých členských štátoch badateľne zlepšil, uviedol včera (6.9.) Európsky parlament.

Europarlament sa vo svojej správe pre média odvolal na najnovší prieskum verejnej mienky Eurobarometer.

Polovica respondentov prieskumu uviedla, že členstvo v Únii považuje za "dobrú vec", čo predstavuje nárast v porovnaní s posledným prieskumom o 3 percentuálne body. Kladne hodnotí Európsku úniu 40 % Európanov, pričom v novembri minulého roka to bolo len 31 %.

Na Slovensku považuje EÚ za „dobrú vec“  44 %, čo je v prípade Slovenska pokles až o 8 percentuálnych bodov oproti poslednému prieskumu. Pozitívny pocit z EÚ má rovnaký podiel respondentov ako na celoeurópskom priemere (40 %), pričom v tomto ukazovateli ide o nárast o 6 percentuálnych bodov.

Európania si však zároveň stále myslia, že ich hlas len málo zaváži aj v celoeurópskom meradle, pretože na otázku, či je dôležitý názor občanov na dianie v EÚ, až 54 % opýtaných odpovedalo záporne. Kladne odpovedalo iba 42 % občanov. Zo Slovákov  až 55 % záporne a 43 % kladne.

57 % opýtaných verí, že účasť v najbližších voľbách do Europarlamentu je najlepším spôsobom, ako vyjadriť svoj postoj nahlas. Štvrtina respondentov (25 %) si je vedomá toho, že svojich europoslancov si budú môcť Európania najbližšie voliť v roku 2014.

Zaujimavé je, že napriek nízkej účasti v posledných eurovoľbách na Slovensku, pozná rok najbližších volieb do Europarlamentu až 38 % Slovákov.     

Prieskum tiež načrtol spôsob, ako zatraktívniť voľby do Európskeho parlamentu. 54 % opýtaných (na Slovensku 55 %) by bolo k účasti na eurovoľbách motivovaných viac, ak by každá európska politická strana nominovala kandidáta na post predsedu Európskej komisie.

Približne tri štvrtiny respondentov (72 % v EÚ,  na Slovensku 77 %) považuje v súčasnosti za hlavné priority EÚ vytváranie nových pracovných miest a boj proti nezamestnanosti.

Prieskum s názvom „Dva roky do volieb“ sa zrealizoval v júni na vzorke viac ako 26 500 respondentov zo všetkých členských štátov EÚ.

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že výsledok tohto prieskumu je „posmeľujúci" pre činnosť europarlamentu.

„Súčasná ekonomická a finančná kríza ukazuje, že potrebujeme riešenie na nadnárodnej úrovni. EÚ je jedinečný projekt na celom svete, ktorý má zákonodarnú moc a ktorý môže ponúkať také riešenia, ktoré sú na národnej úrovni nedostačujúce," povedal Schulz.

(EurActiv/TASR)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA