Dzurinda hovoril so Chiracom

2. mája sa slovenský premiér M. Dzurinda stretol na pracovnom obede s francúzskym prezidentom J. Chiracom. Diskutovať mali o charaktere bilaterálnych vzťahov a aktuálnych európskych problémoch.

 

Krátka správa

Dzurinda sa so Chiracom stretol na konzultácie pred júnovým summitom EÚ, ktorého hlavnou prioritou bude otázka Európskej ústavy. Dzurinda na stretnutí ocenil čiastočné otvorenie francúzskeho pracovného trhu, aj keď k ústretovému kroku došlo zatiaľ len v sektoroch s nedostatkom pracovnej sily (hotelierstvo, stavebníctvo, reštauračné služby).

Hlavnou agendou pracovného obeda bola smernica o službách, na zmene ktorej sa do veľkej miery podielal Európsky parlament a ďalší osud Európskej ústavy. Chirac načrtol svoju víziu riešenia akutálneho stavu. Prišiel s iniciatívou na zrušenie veta národných vlád v tých oblastiach, kde je výhodnejšie rozhodnutia prijímať kvalifikovanou väčšinou. Konkrétne oblasti, kde by sa malo jednomyseľné rozhodovanie zrušiť, neuviedol. Jeho iniciatíva má predstavovať impulz pre diskusiu lídrov EÚ, ktorí sa stretnú na summite EÚ v júni.

Dzurinda prízvukoval, že národná suverenita by mala zostať zachovaná v oblastiach sociálnej a daňovej politiky. Podľa jeho stanoviska sa vo všetkých krajinách EÚ nedá zaviesť jednotný sociálny model. Slovensko bude, podľa premiérovych slov, ktoré adresoval francúzskemu prezidentovi, presadzovať svoju zvrchovanosť v týchto oblastiach. Zrušenie veta si vie Dzurinda naopak predstaviť vo vede a výskume, v bezpečnosti, rovnako ako v tých oblastiach, ktoré nevyhnutne vyžadujú úzku spoluprácu jednotlivých členských krajín.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA