EÚ odpovedá na obavy z „plazivej centralizácie“

Rakúske predsedníctvo zorganizovalo konferenciu, na ktorej sa diskutovalo o spôsobe, akým priniesť Úniu bližšie k občanom a čo pre to môžu urobiť regióny, miestne vlády a národné parlamenty.

 

Krátka správa

Dvojdňovú konferenciu v St. Pölten (Rakúsko) nazvanú „Európa začína doma“, otvoril 18. apríla rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel slovami: „[cieľom] je reagovať na obavy a strach verejnosti a odpovedať na jej otázky“. Úlohou európskych inštitúcií a členských štátov bolo preskúmať, aké problémy by sa mali riešiť na úrovni regiónov a národných štátov a ktoré by mali byť v kompetencii EÚ.

Na margo „plazivej centralizácie” Schüssel povedal: „Potrebujeme silnejšie regióny a silnejšie miestne vlády ako protiváhu […] Chceme, aby sa diskusia o budúcnosti Európy stala konkrétnejšou. Chceme dosiahnuť novú rovnováhu a zdôrazniť pridanú hodnotu Únie“.

Michel Deleberre, predseda Výboru regiónov, povedal, že princíp subsidiarity je jedninou metódou EÚ, ktorá jej pomôže znovu získať stratenú dôveru svojich občanov. Ale nemala by sa „stať zbraňou, ktorá sa obráti proti nám vo forme konfliktov s jurisdikciou”. Včasnými konzultáciami s regiónmi by sa dalo dosiahnuť „prijímanie kvalitnejších zákonov“. Odhady dopadov a upozornenia na problémy súvisiace so zákomni zo strany lokálnych a regionálnych orgánov pravdepodobne spôsobia administratívne alebo finančné náklady.

Paavo Lipponen, predseda fínskeho parlamentu a bývalý premiér si myslí, že národné parlamenty by mali mať väčší vplyv na európske záležitosti. Samotný princíp subsidiarity nevyrieši všetky problémy. Paralelne sa musí zvýšiť aj kvalita európskych zákonov, ktoré sú často príliš podrobné. Ako povedal Lipponen, fínsky parlament 10 rokov kontroloval spôsob, akým je uplatňovaný princíp subsidiarity a nezistil ani jedno pochybnenie.

Aj napriek tomu, že konferencia bola považovaná za súčasť diskusie o oživení Európskej ústavy, niekoľkí rečníci zdôraznili, že stav sa musí zlepšiť aj bez nej.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA