EÚ začína revíziu Zmluvy otvorením MVK

Európska únia dnes (23. júla) spúšťa Medzivládnu konferenciu (MVK), ktorej cieľom je revízia inštitúcií Únie ako aj systému deľby moci. Deje sa tak na pozadí britských hlasov žiadajúcich, aby bol návrh Reformovanej zmluvy predložený na referendum.

Krátka správa

Po tom, čo členské štáty dosiahli dohodu na júnovom summite, otvorilo dnes Portugalské predsedníctvo formálne MVK a začalo tým oficiálnu revíziu inštitúcií EÚ.

MVK bude spustená napoludnie v rámci stretnutia ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Ceremónia sa uskutoční v prítomnosti predsedu EK José Manuela Barossa a podpredsedníčky Margot Walltström, v ktorej pôsobnosti je komunikačná politika.

Úlohou MVK bude pretaviť politickú dohodu zo summitu do právnej formy a pripraviť text, ktorý reviduje v súčasnosti platné zmluvy. Podľa plánu má ukončiť svoju činnosť pred summitom v Lisabone v októbri, ktorý by mal  zároveň formálne prijať návrh. Odsúhlasený text bude následne posunutý na ratifikáciu vo všetkých 27 členských štátoch. Proces ratifikácie by mal byť zavŕšený pred voľbami do EP v júni 2009.

MVK bude však viac, než len právnou záležitosťou. Viacerí kritizovali prílišnú podobnosť návrhu textu s Ústavnou zmluvou odmietnutou holandskými a francúzskymi voličmi v 2005 a domáhajú sa opätovného hlasovania o texte v referende.

Predovšetkým britskí konzervatívci tvrdia, že zmeny, ktoré nová zmluva prinesie, sú príliš ďalekosiahle, aby sa o nich rozhodlo bez súhlasu občanov. „Budeme tlačiť na vládu Gordona Browna, aby s britským národnom jednala čestne a ponúkla referendum, ktoré v minulosti prisľúbila“, povedal konzervatívny poslanec EP Timothy Kirkhope.

Írsko je zatiaľ jedinou krajinou, ktorá oznámila svoj zámer ratifikovať zmluvu v referende.

Podľa Komisie sa bude úloha MVK výrazne líšiť od predošlých stretnutí, keďže mandát, ktorý bol schválený európskymi lídrami na júnovom summite je „mimoriadne presný“ a „detailný až do takej miery, že je len potrebné vložiť jazyk zmluvy.“

Barosso požiadal vlády EÚ aby zanechali debatu o inštitucionálnej reforme, “aby sme sa mohli koncentrovať na odovzdanie reformy politiky ako prínosu pre občanov.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA