EurActiv predstavuje „Žltú knihu“

Len niekoľko hodín pred oficiálnym prijatím Bielej knihy Komisie o komunikácii EÚ predstaví Chistophe Leclercq, zakladateľ EurActiv-u, viceprezidentke Európskej komisie Margot Wallström niekoľko nápadov, ako zlepšiť komunikačnú stratégiu EÚ. Idei sú zhrnuté do „Žltej knihy“.

 

Pozadie

V októbri 2004, pred nástupom novej Komisie, uverejnili Friends of Europe, Gallup Europe a EurActiv dokument „Can EU hear me?“, ktorý obsahoval 30 praktických rád pre Margot Wallström.

Ako jediné médium špecializované na dianie v EÚ, s veľkou skupinou čitateľov mimo Bruselu, EurActiv sleduje snahy o zlepšenie komunikácie Európskej únie s jej občanmi. Svojimi obmedzenými možnosťami sa EurActiv snaží zohrávať úlohu pri vytváraní „európskej verejnej sféry“ – čo je jedna zo základných ideí komisárky Margot Wallström.

Prvá verzia Žltej knihy o komunikácii EÚ bola viceprezidentke komisie oficiálne predaná dnes ráno, 1. februára.

Otázky

Žltá kniha pozostáva z 12 odporúčaní:

 • K cieľom komunikácie EÚ – Diverzifikuj! (Diversify!):

  • Zameranie sa nie na „občanov“, alebo „špecialistov v EÚ“, ale na multiplikátorov, zástupcov jednotlivých spoločenských oblastí, ktorí dokážu formovať diskusiu vo svojich sieťach kontaktov a profesionálnych kruhoch.

  • Zapojenie – v skorom štádiu – firiem a odborov, rovnako ako mimovládnych organizácií.

  • Žiadna centralizácia, či „zjednocovanie komunikácie“, ale koordinácia medzi inštitúciami a jednotlivými generálnymi riaditeľstvami.

 • K metódam a kanálom – Decentralizuj a Rozširuj! (Decentralize and Disseminate!):

  • Radikálna decentralizácia posunutím debát o EÚ na národnú úroveň, posilnením Zastúpení v členských krajinách, obohatením profesionálnych kariér.

  • Zahrnutie komunikácie do všetkých programov a politík EÚ.

  • Tréning, odborná príprava úradníkov, novinárov… a politikov.

  • Doplnenie tvorby politiky nezávislými moderátormi diskusií.

  • Poskytovanie lokalizovaného viacjazyčného internetového obsahu – nie len organizovanie konferencií, či financovanie televíznych debát a tlačovín.

 • K implementácii a časovému plánu – Rozhodni! (Decide!):

  • Decentralizácia debaty správnym spôsobom ako doplnenie medziinštitucionálnych rokovaní.

  • Čo najrýchlejšia implementácia posledných rozhodnutí Komisie, ako je Akčný plán z júla 2005.

(Poznámka: EurActiv nezaujíma stanoviská k politikám EÚ, jeho úlohou je informovať o ich podobe a pozíciách aktérov. Výnimkou je základná zásada EurActivu: „faciliter l’efficacité et transparence des acteurs européens“.)

Krátka správa

 • Odporúčania sú prezentované Nadáciou EurActiv, ktorá poskytuje rady sieti portálov zaoberajúcich sa politikou EÚ, jej súčasťou je aj EurActiv.sk. Prvá verzia Žltej knihy je otvorená pripomienkam a finalizovaná bude v priebehu jari 2006.

 • Biela kniha prezentovaná dnes Komisiou otvorí šesťmesačný proces konzultácií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA