Európa v očakávaní českého predsedníctva

Zahraničné médiá ohlasujúce začiatok českého predsedníctva EÚ spomínajú obavy pokiaľ ide o schopnosť Českej republiky zvládnuť pol rok na čele Únie podobne dobre ako Francúzsko, všíma si EurActiv.cz. Veľkú pozornosť venujú médiá prezidentovi Klausovi a krehkej vláde Mirka Topolánka.

Pozadie

Svetové médiá si v súvislosti s blížiacim sa predsedníctvom Českej republiky všímajú predovšetkým vystupovanie českého prezidenta Václava Klausa a jeho postoje, ktoré sú veľmi často ako proti názorom drvivej väčšiny Európanov, ako aj samotnej českej vlády, ktorú vedie Klausom založená ODS. Praha preberie predsedníctvo EÚ už 1. januára 2009.

Otázky

  • Ohlasy v zahraničí

BBC spomína najmä prezidentov odmietavý postoj k ratifikácii Lisabonskej zmluvy, ktorú Česká republika ako jedna z troch krajín zatiaľ neratifikovala (okrem Írska nie je ratifikácia ukončená ani v Poľsku, kde zmluva čaká na podpis poľského prezidenta Lecha Kaczynského, ktorý podobne ako Klaus podmieňuje podpis zmluvy jej ratifikáciou v Írsku). BBC tiež pripomína Klausove výhrady voči boju s globálnym otepľovaním, výhrady voči EÚ ako takej (ktorú by Klaus radšej videl ako spoločenstvo štátov založené na voľnom trhu) a nedávnu roztržku s Konferenciou predsedov politických skupín Európskeho parlamentu, ktorí začiatkom decembra navštívili Prahu. Členom Konferecie predsedov je aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská, ktorá o priebehu stretnutia s Klausom informovala na tlačovej konferencii (EurActiv, 12.12.08)

Bloomberg poukazuje na nejednotné postoje vlády a prezidenta. Vďaka sporom Klausa s premiérom Mirkom Topolánkom nie je podľa agentúry pravdepodobné, že by sa Česká republika bola schopná vyrovnať sa končiacemu francúzskemu predsedníctvu, ktoré je v Európe považované za veľmi úspešné. Analytik oslovený agentúrou uviedol, že Klaus sa môže pre české predsedníctvo stať vážnym problémom a to napriek tomu, že jeho právomoci sú značne obmedzené. Dôvodom je podľa neho vplyv na českú spoločnosť a tiež skutočnosť, že prezident neváha porušovať diplomatické normy.  

Ako zhodnotila britská BBC, zatiaľ čo väčšina štátnikov sa na predsedníctvo teší ako na príležitosť k posilneniu medzinárodnej prestíže, môže Klaus túto úlohu chápať ako jedinečnú príležitosť k prezentácii svojich názorov, ktoré ostatní európski lídri nepočujú príliš radi.

Hoci články spomínajú aj obavy z budúcnosti českej vlády, ktorá v uplynulých týždňoch prišla o niektorých svojich poslancov a sociálni demokrati jej po Novom roku pohrozili hlasovaním o dôvere, hlavná pozornosť sa sústredí na Klausa.

Český premiér označil v nedávnom rozhovore pre EurActiv posadnutosť Európy a médií Klausom za “obsedantnú”. “Upozorňujem ich (partnerov v EÚ, pozn. red.), že dávajú viac na formu než obsah, že si všímajú skôr jeho výroky než politiku za posledných 20 rokov.“ Zároveň povedal, že neočakáva z Kluasovej strany žiadne komplikácie rokovaní.

  • Priority

Praha zaradila medzi svoje top priority 3 E: energetickú bezpečnosť, vonkajšie (externé) vzťahy (predovšetkým východnú dimenziu zahraničnej politiky EÚ) a oživovanie ekonomiky v čase krízy.

Praha teraz pozorne sleduje snahu Moskvy a Kyjeva dohodnúť sa na vyrovnaní miliardového dlhu za nezapletený plyn. Vyjednávacia pozícia Českej republiky voči Rusku je však oslabená plánmi na inštaláciu amerického radaru na českom území. 

Česká republika pripravuje počas predsedníctva pravidelný summit EÚ-Rusko a najnovšie, ako oznámila v decembri, i vrcholnú schôdzku EÚ-Izrael paralelne so schôdzkou EÚ-Palestínska samospráva. Kedy by sa mali konať zatiaľ nie je jasné. Česko tiež dúfa, že sa mu podarí pohostiť novozvoleného amerického prezidenta Baracka Obamu.

Pozície

“Osobne sa ma nepríjemne dotýka, keď v západnej tlači čítam poznámky a komentáre, ktoré spochybňujú schopnosti nového členského štátu viesť a spravovať záležitosti Európskej únie”, uviedla pre EurActiv.sk slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EPP-ED). “Špeciálne podceňujúco a nekolegiálne vyznieva, že tieto komentáre pochádzajú od predstaviteľov najväčších členských krajín. Pôsobí to na ako orwelovské „všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie“.”

Zastáva názor, že ktorákoľvek z krajín Višegrádskej štvorky by predsedníctvo zvládla. “Teším sa na to, ako sa to podarí Českej republike a zmĺknu hlasy kuvikov. ”

Europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) si myslí, že máme stále veľké rezervy pri napĺňaní slobody pohybu osôb, preto víta motto českého predsedníctva Európa bez bariér. “Verím, že v roku 2009 zrušia Rakúsko, Nemecko a Dánsko prechodne ustanovenia a otvoria svoj pracovný trh pre občanov z EU12.

Od českého predsedníctva očakáva aktívny prístup a nájdenie kompromisu, aby mohlo Nariadenie o uvádzaní stavebných výrobkov na trh schválené v EP už v prvom čítaní. “Správu EP k tomuto nariadeniu by sme mali odhlásiť vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 21.januára 2009. Tato legislatíva je veľmi dôležitá pre cely stavebný sektor, pretože odstraňuje bariéry v uvádzaní stavebných výrobkov na európsky trh”, hovorí Pleštinská. 

“Som potešená, že české predsedníctvo  podporuje ďalšie rozširovanie Únie , preto sa  nádejam že Česká republika urýchli vstup Chorvátska do EÚ. Oceňujem, že české predsedníctvo chce prispieť aj k integrácii Balkánu a k posilneniu transatlantickej spolupráce. Je potrebné intenzívne pomáhať Ukrajine stále viac a viac sa približovať  k EÚ a riešiť aj vzťahy s Ruskom. Očakávam, že české predsedníctvo prispeje aj v oblasti ochrany ľudských práv a požiada Kubu, aby prepustila všetkých politických väzňov a zasadí sa za prepustenie nositeľa Sacharovovej ceny  2008 z čínskej väznice”. Očakáva tiež, že ČR ratifikuje Lisabonskú zmluvu.

Nastupujúce české predsedníctvo sa podľa europoslanca Milana Gaľu dlhodobo pripravovalo na zaujatie takéhoto významného postu. “Je to jednoznačne prestížna záležitosť a myslím, že ju zástupcovia Českej republiky nechcú podceniť i napriek tomu, že sa po regionálnych a senátnych voľbách zdá byť pozícia českej vlády oslabená. Vnímal som to už v poslednom polroku a zaznamenal som zintenzívnenie aktivít českého ministra zahraničných vecí Karla Schwarzenberga, podpredsedu vlády Alexandera Vondru, či samotného premiéra Mirka Topolánka.”

Česká republika si stanovila za hlavný cieľ svojho predsedníctva odstrániť všetky bariéry v oblasti zamestnanosti, ktoré sú aktuálne v platnosti, pripomína Gaľa. “Nadviaže na opatrenia francúzskeho predsedníctva hlavne v boji proti finančnej a hospodárskej kríze. Šesť mesiacov českého predsedníctva vidia v Prahe ako polrok hľadania kompromisov, keďže aktivita Európskeho parlamentu bude znížená kvôli júnovým voľbám.”

Dôležitým vyhlásením predstaviteľov ČR bolo podľa Milana Gaľu to, že na začiatku predsedníctva chcú uzavrieť ratifikáciu Lisabonskej zmluvy a napriek euroskeptickým hlasom z Českej republiky verí, že sa ratifikácia uskutoční a české predsedníctvo bude úspešné pri napĺňaní svojho programu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA